Budúcnosť patrí komunitným pódiám

Autentická atmosféra a čajovňa Čavango

 

#36 Igrici na koberci

Dystópia a makové rezance

štvrtok 28. september 2023 o 19.00

Pesničkársko-literárny večer s aurou nesentimentu

Sú slová, ktoré si ma našli ešte skôr, ako som im dokázal priradiť význam. Do takejto privilegovanej skupiny patrí napríklad aj pojem dystópia. Rozímajúc nad obrazom doby, vykryštalizovala sa postupne v mojej hlave obsahová štruktúra pojmu dystópia a v roku 2022 som odprezentoval slamový text Prognostické litánie. Vyberám z neho — Dystopický diskurz je Orwellovskou aurou obalené priamočiare a nesentimentálne konštatovanie, že vrcholné štádium starostlivosti štátu o svojho občana je inštitút kolektívnej, dobrovoľnej, asistovanej samovraždy. Už ostáva len vysvetliť makové rezance. Skrytý potenciál makových rezancov spočíva v ich oslobodzujúcom nadhľade, ktorý dokážu dať každej dystópii.

Ako už býva zvykom, keďže 36. pokračovanie formátu igrici na koberci má tému pôjde o otvorený večer. Téma je orientačným usmernením pre účinkujúcich a každému, kto si prinesie autorský kúsok, sa pokúsim vytvoriť priestor pre prezentáciu. Pozývam ťa byť súčasťou večera nie len ako divák ale aj ako účinkujúci. Príď si vychutnať šálku čaju uprostred komunity hľadajúcich.


Budúcnosť patrí komunitným pódiám.

Svetozár Šomšák,
dramaturg a organizátor

 

#35 Igrici na koberci

Vedomie, nevedomie, idem

štvrtok 22. jún 2023 o 19.00

Pesničkársko-literárny večer s aurou hlbinnej psychológie

Parafrázovaním výrazu — skrytý, neskrytý, idem — do podoby — vedomie, nevedomie, idem — sa pokúšam vnášať do diskurzu ďalšiu z tém metafyzického rozhrania. Priznávam, že prinášať témy na hranici — meta, psycho a para — je mojou obsesiou. Vedomie a nevedomie sú komponenty duševna a ako také, si myslím zaslúžia omnoho väščiu pozornosť akej sa im dostáva. Dôvod? Ak nedokážem meniť vonkajšie nepriaznivé pomery, prirodzenou voľbou je snaha prehodnotiť optiku nazerania.

Toľko na úvod témy júnových igricov. Ako už býva zvykom, keďže 35. pokračovanie formátu igrici na koberci má tému pôjde o otvorený večer. Téma je orientačným usmernením pre účinkujúcich a každému, kto si prinesie autorský kúsok, sa pokúsim vytvoriť priestor pre prezentáciu. Pozývam ťa byť súčasťou večera nie len ako divák ale aj ako účinkujúci. Príď si vychutnať šálku čaju uprostred komunity hľadajúcich.


Budúcnosť patrí komunitným pódiám.

Svetozár Šomšák,
dramaturg a organizátor

 

ZHRNUTIE VEČERA #34

Srdcom ako lesom prerúbe sa

(text Rasťo Rusnák)

Obývačková atmosféra má svoje nevýhody — pot interpréta a ponožky diváka majú dlhší polčas rozpadu :) Každý, kto sa na májových igricoch dokázal preniesť cez tento hendikep si verím užil akustický koncert Kolowratu minimálne ako ja. Ďakujem Rasťovi za autentickosť, Jankovi za akustickosť, Petrovi za spriaznenosť, publiku za blízkosť a Čavangu za komunitnosť.
— Svetozár Šomšák —

 

#34 Igrici na koberci

Kolowrat akusticky

štvrtok 25. máj 2023 o 19.00

Pesničkársky večer s Rasťom Rusnákom a Jankom Horňákom z Kolowratu

Kolowrat je košická mestská folková formácia, ktorá debutovala albumom Vrany sa vracajú v roku 2006. Nasledovali albumy Slnko je vo veži (2009), Pobiť sa/utiecť (2013) a zatiaľ posledným je akustický album Bichrom (2021). Práve Bichrom posúva tvorbu Kolowratu do novej podoby, pretože ide o staršie skladby prearanžované do akustického šatu. Rasťov spev a Jankova akustická gitara ponúkajú zážitok ortodoxným fanúšikom pesničkárstva aj každému, kto dokáže vnímať hodnotu melancholickej poetiky. Album Bichrom famózne napĺňa obsahom priestor lokálnej subkultúry a tým pádom je zároveň európsky.

Pozývam ťa na večer v znamení poctivej mestskej folkovej poetiky a zvuku akustickej gitary, pri šálke čaju uprostred komunity hľadajúcich.


Budúcnosť patrí komunitným pódiám.

Svetozár Šomšák,
dramaturg a organizátor

 

ZHRNUTIE VEČERA #33

Ego ako užitočná zbytočnosť

(z môjho denníka)

Ego si predstavujem ako občiansky preukaz. Ako súhrn základných informácií, ktoré tvoria moju fantómovú identitu. Nedá sa z toho vyčítať veľa o tom, kto naozaj som, ale istým spôsob ma to drží pokope. A čo je ďalej? Metafyzika? Parapriestor?… — Večer bol, ako to už býva, komunitný, autentický a príjemný. Ďakujem Peťovi, Tiborovi, Michalovi, Petrovi, Ľudmile, vnímavému publiku a samozrejme čajovni Čavango.
— Svetozár Šomšák —

 

#33 Igrici na koberci

Ovsené vločky, Ego a Ja

štvrtok 20. apríl 2023 o 19.00

Pesničkársko-literárny večer s témou inšpirovanou odkazom Carla Gustava

Ako tému aprílových igricov na koberci som zámerne zvolil kompozíciu zdanlivo nesúvisiacich pojmov. Úprimne som sa pokúsil dostať do diskurzu ovsené vločky a zároveň deglorifikovať tému Ega a bytostného Ja. Decentne parafrázujem Carla Gustava keď konštatujem, že dlh, ktorý mám voči vlastnej fantázii je nevyčísliteľný. Vychádzajúc z tohto predpokladu, môžu byť teda moje myšlienkové pochody interpretované ako splácanie spomínaného dlhu. Späť k téme samotnej. Bezpochyby najviac vyčnievajúcim pojmom názvu aprílovej témy je tajomstvo Ega. Spolu s ostatnými fajnovosťami, ktoré ako jedinec rád vytesňujem, je myslím doba dostatočne tehotná nato, aby som to robiť prestal. Je čas zadívať sa vlastnému Egu do očí a povedsať mu niečo v štýle: "Milé Ego, vnímam ťa ako prejav individuality a jedinečnosti. Si pre mňa archetypálnym reprezentantom spirituálnej daktiloskopie a si pre mňa otlačkom prsta mojej vlastnej Psyché. Mám ťa rád."

Toľko na úvod a len pre poriadok, kedže 33. pokračovanie formátu igrici na koberci má tému pôjde o otvorený večer. Téma je orientačným usmernením pre účinkujúcich a každému, kto si prinesie autorský kúsok, sa pokúsim vytvoriť priestor pre prezentáciu. Pozývam ťa byť súčasťou večera nie len ako divák ale aj ako účinkujúci. Príď si vychutnať šálku čaju uprostred komunity hľadajúcich.


Budúcnosť patrí komunitným pódiám.

Svetozár Šomšák,
dramaturg a organizátor

 

ZHRNUTIE VEČERA #32

Byť hrdinom svojho príbehu

(myšlienka od Bašky Vanickej)

Ak z množiny kríz dnešnej doby vyberiem tú dominantnú — za mňa je to kríza identity — tak otázkou dňa je Kto som? Podotázkou dňa je Chcem byť hrdinom svojho príbehu alebo mi naozaj stačí Byť obeťou svojho príbehu? Ak ste v tomto intre zacítili esenciu motivačného folklóru, vaše zmysly vás neklamú. Marcoví igrici na koberci sa každopádne, každej zo spomínaných tém tak trochu dotkli. — Večer bol autentický a to predovšetkým vďake Baške, s ktorou sme sa rozprávali o sile príbehu, o vedomom strácaní sa v ňom, o snoch aj o fantázii — samé výživné veci. Ďakujem Baške, Peťovi, Čavangu aj vnímavému publiku za komunitnú blízkosť.
— Svetozár Šomšák —

 

#32 Igrici na koberci

Barbora Vanická

štvrtok 23. marec 2023 o 19.00

Moderovaný večer s mladou spisovateľkou a psychologičkou

— Kúsok po kúsku vytvoríme celok. — Toto je citát s Baškinho fejsbukového profilu a na mňa ním dýchla jej trpezlivosť, jej odvaha a jej odhodlanie. Baška je mladá, inteligentná dáma, ktorá má dar inšpirovať svoje okolie naozaj neinvazívnym spôsobom. Takže po sérii igricov s dominanciou mužov prichádza večer v znamení ženy. Budeme sa spolu rozprávať o jej skúsenostiach so sociálnou prácou v Camphill komunite v Anglicku, o jej spisovateľkých ambíciách aj o sile príbehu a o tom ako pomáhať príbehom prichádzať na svet.

Pozývam vás zažiť autentickú atmosféru moderovaného večera so šálkou čaju uprostred komunity hľadajúcich.


Budúcnosť patrí komunitným pódiám.

Svetozár Šomšák,
dramaturg a organizátor

 

ZHRNUTIE VEČERA #31

Grafica metafisica

(inšpirované odkazom Giorgia de Chirico)

Prvýkrát som sa s pojmom metafyzika stretol na dejinách umenia, keď som objavil metafyzickú maľbu a Giorgia de Chirico. De Chiricova vizuálna poetika mi vliezla pod kožu a ostala tam spolu s melanchóliou a s decentným kokteilom prázdnoty, osamelosti a bezosobnosti... Mal som 23 rokov a začínala sa moja cesta k sebe samému. Po viac ako 30 rokoch som sa k téme meta, psycho a para opäť vrátil. — Večer bol príjemným komunitným stretnutím tvorivých osobností. Ďakujem Peťovi, Tiborovi, Ľudmile, Petrovi aj vnímavému publiku za zdieľanú blízkosť.
— Svetozár Šomšák —

 

#31 Igrici na koberci: TÉMA

Meta / Psycho / Para

štvrtok 23. február 2023 o 19.00

Pesničkársko-literárny večer s meta témou

— Verím na meta, psycho a para a viem sa trafiť do pisoára. — Pomohol som si recyklovaním samého seba, aby som odkomunimoval tému februárových igricov na koberci. Otvorené svetonázorové portfólio dovoľuje dívať sa — za, poza aj cez —, čo je teda priestor, kam sa často nechodí ale zdá sa, že ide o územie s potenciálom odpovedí. Fenomény typu metafyzika, matanoia, psychadelia, paranoja a iné im podobné, by mohli byť akýmsi univerzálnym feromónom formujúcej sa subkultúry.

Toľko na úvod a len pre poriadok, kedže 31. pokračovanie formátu igrici na koberci má tému pôjde o otvorený večer. Téma je orientačným usmernením pre účinkujúcich a každému, kto si prinesie autorský kúsok, sa pokúsim vytvoriť priestor pre prezentáciu.

Pozývam ťa byť súčasťou večera nie len ako divák ale aj ako účinkujúci. Príď si vychutnať šálku čaju uprostred komunity hľadajúcich.


Budúcnosť patrí komunitným pódiám.

Svetozár Šomšák,
dramaturg a organizátor

 

ZHRNUTIE VEČERA #30

Človek ako dejinná bytosť

(inšpirované odkazom Jana Patočku)

Dejinnosť človeka spočíva v jeho schopnosti prevziať úplnú zodpovednosť za svoj vlastný život. Dejinnosť v tomto kontexte môže znamenať napríklad nový pohľad na seba i na svet — pohľad otraseného, ktorý ustál a obstál v skúsenosti zážitku existenciálnej prázdnoty. Táto skúsenosť otrasenia robí z človeka bytosť sebavedomú a odhodlanú. Skúsenosť otrasenosti teda nemusí byť rozmarom Bohov, môže to byť napríklad príležitosť naplniť svoj osobný príbeh hĺbkou. — Večer venovaný téme filozofického odkazu Jana Patočku bol príjemným spestrením formátu igrici na koberci. Robo Stojka podal excelentný výkon a svojou neformálnosťou prispel k spopularizovaniu témy. 

— Svetozár Šomšák —

 

#30 Igrici na koberci: TÉMA

Jan Patočka — pražský Sokrates

hosť večera: Robo Stojka / 26. január 2023 o 19.00 hod.

Patočkova filozofia dejín a Robo Stojka ako hosť večera

V novom roku s novým predsavzatím pod starou hlavičkou. Igrici na koberci je formát moderovaných večerov s ambíciou vytvárať priestor pre autorskú tvorbu. Za 10 rokov sporadicky pravidelného fungovania si našiel svoje publikum, ktoré napĺňa všetky predpoklady mestskej subkultúrnej komunity. V novom roku som si povedal, že by stálo za to pokúsiť sa overiť si praxou, či aj komunitné formáty môžu mať mienkotvorný dosah. Takže januároví igrici na koberci budú venovaní téme filozofického odkazu Jana Patočku. Decentne sa tak budeme prekrývať s aktivitami akademickej pôdy, keďže hosťom večera bude Robo Stojka, autor publikácie — Patočkova filozofia dejín. Robo prednáša na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, je to muzikant a v našom geopriestore aj vzácny endemit.

Januároví igrici budú tentokrát viac o hovorenom slove a aby to nevyznievalo ako pozvánka na filozofickú prednášku, prídem s gitarou a môj hudobný brat Peťo Trnka prinesie varhany a dažďovú palicu. 

Pozývam vás zažiť autentickú atmosféru moderovaného večera so šálkou čaju uprostred komunity hľadajúcich.


Budúcnosť patrí komunitným pódiám.

Svetozár Šomšák,
dramaturg a organizátor

 

#29 Igrici na koberci

Nany Hudák

24. november 2022 o 19.00 hod.

Nany Hudák a nový album Mramorové slnko

Do mramorového slnka narazila vlnka — toto sú prvé verše skladby Mramorové slnko z najnovšieho Nanyho albumu. Novembroví igrici budú teda o albume Mramorové slnko, budú o elektrickej gitare, budú aj o obytnej dodávke v ktorej má Nany zriadené nahrávacie štúdio. 

Nanyho som prvýkrát osobne zažil na koncerte v čajovni Amana v roku 2011 a aj po 11 rokoch je to stále archetypálny reprezentant slovenskej pesničkárskej subkultúry. Ide pomaly svojim tempom svojou cestou s umeleckou dušou pútnika. Ak ste Nanyho zažili osobne viete o čom hovorím ak nie, tak si určite nenechajte ujsť túto príležitosť v čajovni Čavango posledný novembrový štvrtok. 

Pozývam vás zažiť autentickú atmosféru autorských piesní so šálkou čaju uprostred komunity hľadajúcich.


Budúcnosť patrí komunitným pódiám.

Svetozár Šomšák, 
dramaturg a organizátor

 

#28 Igrici na koberci: TÉMA

Jesenné lístie

27. október 2022 o 19.00 hod.

Pesničkársko-literárny večer v jesennej nálade

Jesenný termín igricov na koberci a na prvý pohľad prvoplánovo zvolená téma. Napriek tejto konotácii má výber témy aj svoj druhý plán. Skladba Jesenné lístie si ma našla cca 20 rokov dozadu na koncerte v Dome umenia. Nepoznal som ju, ale okamžite sme si padli do ucha. Našiel som si k nej akordy a spravil slovenský preklad (nemám info, že by to už niekto urobil predomnou, tak sa považujem za prvolezca). Toľko na úvod a samozrejme, kedže 28. pokračovanie formátu igrici na koberci má tému pôjde o otvorený večer. Téma je jesenná, melancholická až trudnomyseľná a je len orientačným usmernením pre účinkujúcich. Každému, kto si prinesie autorský kúsok, sa pokúsim vytvoriť priestor pre prezentáciu. 

Pozývam ťa byť súčasťou večera nie len ako divák ale aj ako účinkujúci. Príď si vychutnať šálku čaju uprostred komunity hľadajúcich.


Budúcnosť patrí komunitným pódiám.

Svetozár Šomšák,
dramaturg a organizátor

 

#27 Igrici na koberci: TÉMA

Cez plamene naboso

30. jún 2022 o 19.00 hod.

Pesničkársko-literárny večer s environmentálnou témou

Posledný júnový deň je symbolickým uzavretím prvého polroka roku 2022 a zárovaň 27. pokračovaním formátu igrici na koberci. Po dlšej odmlke opäť prinášam tému a otvorený večer. Téme je environmentálna a decentne apokalyptická a je samozrejme len orientačným usmernením pre účinkujúcich. Každému, kto si prinesie autorský kúsok, sa pokúsim vytvoriť priestor pre prezentáciu. 

Pozývam ťa byť súčasťou večera nie len ako divák ale aj ako účinkujúci. Príď si vychutnať šálku čaju uprostred komunity hľadajúcich.


Budúcnosť patrí komunitným pódiám.

Svetozár Šomšák,
dramaturg a organizátor

 

#26 Igrici na koberci

Andrej Klobušník

23. september 2021 o 19.00 hod.

Historik, slamer, stadup komik, učiteľ angličtiny a muzikant

Andreja som spoznal niekedy v lete 2020 na podujatí s názvom Súladenie v Ekocentre SOSNA. Hrou na fujaru doprevádzal Samča, bol to taký underground rezaný alternatívou a augustovýn slnkom. O rok neskôr na rovnakom podujatí už slamoval ako účinkujúci a jeho druhý slam bola 30-ročná vojna performovaná ako hokejový zápas. Andrej je vyštudovaný historik, učiteľ angličtiny, slamer, standup komik, učiteľ angličtiny a muzikant. Rastrovaný portrét Andreja s gitarou na plagáte je z vystúpenia kapely Vermiliөn v rámci podujatia Use The City v septembri tohto roku — príjemný zážitok to bol. Andrej má veľmi svojský druh humoru a neodškriepitelne nekorektné fb statusy, takže vás nimi buď rozosmeje alebo naserie. Prečítajte si z nich a nechajte sa otestovať do ktorej skupiny patríte.


Budúcnosť patrí komunitným pódiám.

Svetozár Šomšák
dramaturg a organizátor

 

#25 Igrici na koberci

Áno Dalimír Stano

24. jún 2021 o 19.00 hod.

Drievko do tlejúcej pahreby regionálnej identity

Dali Stano je košický básnik. Ročník 1955. Nie, že by na veku nejak záležalo, len som si všimol zopár pesničkárov generačne mladších ako siahali po Daliho textoch. Pavol Bartoš, Martin Skuban, Tibor Menyhért to sú tí o ktorých viem. Skromnosť bokom, jedným zhudobnením som prispel i ja. Dali je lokálny autor a jeho tvorba rezonuje v našej periférii. Toto ma inšpirovalo venovať mu jeden večer a pozvať ho ako igrica na koberec. Nič viac a nič menej len priložiť drievko do tlejúcej pahreby regionálnej identity. Ako napísal básnik — je úplne jedno ako vznikol vesmír.


Budúcnosť patrí komunitným pódiám.

Svetozár Šomšák
dramaturg a organizátor

 

#24 Igrici na koberci

Wernisáž a Stano Geci

17. september 2020 o 19.30 hod.

Elektrická gitara, krabičky a poetika hĺbky

Stana Geciho som stretol na Open Mic podujatí v Prešovskej Christianii, bol hosťom večera v programe Eda Klenu. Zahral a zaspieval tri autorské skladby. Elektrická gitara, modulovaný zvuk, krabičky a poetika hĺbky. Nepamätám si akordy ani texty ale zostal silný pocit — toto si chcem zopakovať. Stano je učiteľ hry na bicie, ako bubeník pôsobí v niekoľkých kapelách, funguje v Bardejove, hrá na klavír a gitara je niečo ako jeho šuflíkový projekt. Neodolal som predstave pozvať ho do Čavanga a predstaviť košickému publiku. Takže vás pozývam na pesničkársky večer. Ak by ste váhali možno vás postrčí fakt, že mu s Peťom spravíme predkapelu.


Budúcnosť patrí komunitným pódiám.

Svetozár Šomšák
dramaturg a organizátor

 

#23 Igrici na koberci

sám sama so sebou

25. jún 2020 o 19.00 hod.

Spoločná skúsenosť

Prví pokoronoví igrici budú opäť otvoreným večerom. Každému, kto si prinesie autorský kúsok, sa pokúsim vytvoriť priestor pre prezentáciu. Karanténa bola unikátnym zážitkom — spoločnou skúsenosťou a príležitosťou byť viac sám so sebou, bonus od vesmíru. Bude to znieť dvojzmyselne ale verím, že tých príležitostí bude viac. Každý nový prekonaný strach sú ďalšie otvorené dvere. Ďalšie otvorené dvere, na ktoré neprastávam klopať a za nimi sa stretávam opäť sám so sebou.
Pozývam ťa byť súčasťou večera nie len ako divák ale aj ako účinkujúci. Príď si vychutnať šálku čaju uprostred komunity hľadajúcich.


Budúcnosť patrí komunitným pódiám.
Svetozár Šomšák
dramaturg a organizátor
 

#22 Igrici na koberci

Všetko bolo inak...

zhrnutie večera na 460 znakov

Pieseň spája a strach rozdeľuje

Koronavírus COVID-19 nám modifikoval program. Števo Šanta sa ospravedlnil, že sa necíti a ja som to rešpektoval. Nezrušil som podujatie ale ohlásil jeho alternatívny formát. Stretli sme sa piati skalní, traja na pódiu a dvaja v publiku. Bol štvrtok a v tom čase bolo na Slovensku oficiálne zverejnené číslo 10 nakazených. Bolo riskantné sa stretnúť ale bol som pripravený toto riziko podstúpiť. 

Pieseň nás spája, strach rozdeľuje.


Budúcnosť patrí komunitným pódiám.

Svetozár Šomšák
dramaturg a organizátor