Kontakt

Igrici na koberci, občianske združenie

. . .

Hlavným poslaním občianskeho združenie Igrici na koberci je na základe dobrovoľnosti a záujmu spájať ľudí, ktorí majú pozitívny vzťah k umeniu a predovšetkým k hudbe; budovanie komunitného prostredia, v ktorom sa stretávajú ľudia so záujmom autorsky sa prezentovať a zažiť autentickosť diváckej odozvy.

Igrici na koberci, o. z.
IČO: 42409861
Banka: TATRA BANKA
IBAN: SK6611000000002942009219

 

Pridaj sa ku komunite

. . .

Komunitné aktivity dávajú zmysel a vsadil som na nich. Ponúknuť priestor interpretovi a spojiť ho s publikom je tvorivá aktivita. Ak máš chuť pridať sa ku komunite napíš mi

Sveťo Šomšák, dramaturg a organizátor